Komisija za kakovost

Komisija sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost in obravnava evalvacijska poročila ter pripravlja predloge za izboljšanje za senat.

Komisijo za kakovost imenuje senat zavoda. Sestavljena je iz šestih članov, od katerih sta dva predstavnika visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, en predstavnik mentorjev praktičnega usposabljanja, en predstavnik delodajalcev, en predstavnih strokovnih delavcev in en predstavnik študentov, ki ga predlaga študentski svet.