Oseba brez statusa – pavzerji

Študentom, ki do 30. 9. tekočega študijskega leta ne bodo izpolnjevali pogojev za napredovanje v višji letnik ali ponavljanje letnika, bomo odprli vpisni list za pavziranje. To pomeni, da oseba nima statusa študenta, če pa želi, lahko vseeno opravlja manjkajoče obveznosti, v skladu z navodili, ki jih najdete na naši spletni strani: http://www.almamater.si/opravljanje-studijskih-obveznosti-brez-statusa-s224?t=1

Ko oseba brez statusa opravi manjkajoče izpite, lahko v prihodnjem študijskem letu odda prošnjo za nadaljevanje študija in se  vpiše v višji letnik ter ponovno pridobi status študenta. Opravljanje izpitov se osebi brez statusa obračuna v skladu s cenikom AMEU (po kreditnih točkah).