Vpis za obstoječe študente

V nadaljevanju smo pripravili podrobnejša navodila za različne možnosti vpisa v višji letnik:

Vpisi v višji letnik bodo potekali od 16. 8. do najkasneje 30. 9. 2021. Vpis se opravi elektronsko preko VIS-a (https://vis.esmb.si/prijava.htm) z uporabniškim imenom ter geslom. Vpis v višji letnik v študijskem letu 2021/22 bo potekal v celoti elektronsko.  Podpis pogodbe in vpisnega lista se izvede preko VISa z miško ali ali preko zaslona na dotik (touch screen), potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine, pa se posreduje na email naslov: vpis@almamater.si.

Ko bo v VIS-u elektronsko podpisana pogodba ter vpisni list ter ko bomo prejeli potrdilo o plačilu šolnine in vpisnine na email naslov: vpis@almamater.si, bomo zaključili vaš vpis. V kolikor potrdila o plačilu ne bomo prejeli, vaš vpis ne bo zaključen. V kolikor obstajajo še kakšni drugi dokumenti, ki bi jih želeli oddati ob vpisu, jih prav tako posredujte skupaj s potrdilom o plačilu šolnine in vpisnine na email naslov: vpis@almamater.si (npr. Izjava plačnika, itd.).

Vpisna dokumentacija zajema:

  • Elektronsko podpisan vpisni list v VIS-u,

  • Elektronsko podpisana pogodba v VIS-u ter

  • potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine posredovan na email naslov: vpis@almamater.si

  • morebitni drugi dokumenti (izjava plačnika, sklep o priznavanju, …) posredovani na email naslov: vpis@almamater.si

Ko bo vpis uspešno zaključen s strani referata, boste prejeli obvestilo na vaš almamater.si email naslov in sami si boste lahko natisnili Potrdilo o vpisu ter podpisano Pogodbo o študiju.

Pogoj za vpis v višji letnik so tudi poravnane finančne obveznosti do Alma Mater preteklih let.

Vpisni listi za vpis v višji letnik bodo na voljo preko VIS-a v drugi polovici avgusta. Glede na to, da v avgustu in septembru še potekajo izpitni roki, se bo enkrat tedensko preverjalo pogoje za vpis v višji letnik in  sproti odpiralo vpisne liste v VIS-u za tiste, ki jih do septembra niso izpolnili. Pogoje za napredovanje v višji letnik za vse študijske programe na Alma Mater lahko najdete tudi na spletni strani Alma Mater pri vsakem študijskem programu.

V kolikor pogojev za vpis v višji letnik ne izpolnjujete, se lahko odda prošnja za ponavljanje letnika ali za pogojni vpis (v kolikor obstaja utemeljen razlog za neopravljene obveznosti).

Po končanem zadnjem letniku, lahko študent v referat Alma Mater odda elektronsko prošnjo za vpis v absolventski staž preko VIS-a, v kolikor še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijske smeri.

V primeru utemeljenih razlogov in predložitvijo ustreznih dokazil o nezmožnosti sprotnega opravljanja študijskih obveznosti, se lahko odda prošnja za podaljšanje statusa študenta.

Prošnje za pogojni vpis ter prošnje za podaljšanje statusa študenta obravnava pristojna Komisija za študijske zadeve oziroma Senat. Obravnavane bodo le popolne in pravočasno oddane prošnje.

Št. seje Datum seje Rok za oddajo vlog, ki se uvrstijo na sejo
Komisija za zdravstvene programe
114. 15.07.2021 6.07.2021
115. 30.08.2021 20.08.2021
116. 24.09.2021 20.09.2021
Komisija za socialno gerontologijo
35. 28.06.2021 18.06.2021
36. 23.08.2021 13.08.2021
37. 20.09.2021 10.09.2021
Komisija za poslovne programe
30. 3.09.2021 26.08.2021
Senat ISH
255. 27.08.2021 19.08.2021
256. 24.09.2021 16.09.2021

Vlagatelji prošenj bodo sklepe Komisije oziroma Senata ISH prejeli po pošti v roku petih (5) delovnih dni od dneva zasedanja Komisije za študijske zadeve oziroma Senata ISH. Odločitev Komisije lahko študent vidi v VIS-u že na dan odločanja (pod zavihkom Prošnje). Za dokončno/uradno odločitev se šteje, ko študent prejme sklep. 

Dokazila

K prošnji mora študent priložiti originalna dokazila, v kolikor je to potrebno (npr. pogojni vpis v višji letnik ali podaljšanje študentskega statusa).

Prošnje za ponavljanja letnika ter prošnje za vpis v absolventski staž študent odda preko VIS-a v referat Alma Mater, kjer strokovne službe pregledajo ali ima študent pravico do želenega vpisa ter v roku 5 dni ustrezno pripravijo vpisni list.

Obrazci

Predpisani obrazci so objavljeni v VIS-u pod rubriko – Prošnje. Obrazec/prošnjo je potrebno izpolniti računalniško, jo natisniti, lastnoročno podpisati in jo skupaj s pripadajočimi dokazili posredovati priporočeno po pošti na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Nakazilo za ECM

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor
Slovenska 17
2000 Maribor

Transakcijski račun: IBAN SI56 03121-1000565129 (SKB d.d.) 

SWIFT: SKBASI2X

Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31171234)

Nakazilo za ISH

Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij – ISH, Ljubljana

Kardeljeva ploščad 1

1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 0201 0001 6348 346 (NLB d.d.)

SWIFT (BIC): LJBASI2X

Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31171234)

Nakazilo za Akademija za ples

Alma Mater Europaea - Akademija za ples
Neubergerjeva ulica 31
1000 Ljubljana

Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544  SKB d.d.       
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31161234)

eVŠ

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor je povezan z informacijskim sistemom eVŠ, preko Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Evidence se vzpostavljajo za več let nazaj, zato vas opozarjamo, da si dobro preberete dokumente, ki jih izpolnjujete. Skrajni rok za vpis v študijskem letu 2021/22 je 30. 9. 2021. Po tem datumu vpis NI VEČ MOŽEN zaradi obdelave podatkov v Referatu za študijske in študentske zadeve Alma Mater in prenosa podatkov v eVŠ.

V nadaljevanju posredujemo natančna navodila glede različnih možnosti vpisa v višji letnik. Prosimo, da si navodila natančno preberete in jih dosledno upoštevate.