Prijavni roki in vpis

Kandidati za vpis na podiplomske študijske programe, ki se izvajajo v obliki izrednega študija, se na razpis lahko prijavijo v treh rokih. Prijavni in vpisni roki veljajo za vse tri zavode, AMEU-Evropski center, Maribor, AMEU-Akademijo za ples in za AMEU-Fakulteta za humanistične študije - Institutum Studiorum Humanitatis.

PRIJAVNI ROKI

Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 21. 7. 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 22. 7. do najkasneje 4. 8. 2024.

Vpis bo v celoti potekal elektronsko.

Elektronski vpis opravite preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Drugi prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 18. 9. 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo potekal od 20. 9. do najkasneje 30. 9. 2024.

Vpis bo v celoti potekal elektronsko.

Elektronski vpis se opravi preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Tretji prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po drugem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 30. 9. 2023. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo od 30. 9. 2024 do 3. 10. 2024.

Vpis bo potekal v celoti elektronsko.

Elektronski vpis opravite preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

DOKAZILA

K eVŠ prijavi je potrebno priložiti ustrezna potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis.

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval ali drugih zahtevanih dokumentov. Kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo  Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

V primeru da kandidat dokazil ne dostavi, bo o tem in o roku, do katerega mora dokazila dostaviti, obveščen preko portala eVŠ oziroma email naslova, ki ga je navedel ob prijavi.

Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter državljani Republike Slovenije, držav članic Evropske unije ter drugih tujih držav, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini, morajo, če tega še niso, prijavi priložiti odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. V kolikor odločbe nimajo, postopek priznavanja izvede visokošolski zavod. Postopek kandidati pričnejo z eVŠ prijavo. Več o postopku priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe je navedeno na naslednji povezavi: https://almamater.si/priznavanje-znanj-s63?t=1

DOKAZILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

- overjena kopija diplome višješolskega ali visokošolskega programa,

- original potrdilo o opravljenih izpitih,

- potrjeni učni načrti,

- prošnja za priznavanje študijskih obveznosti (https://almamater.si/priznavanje-znanj-s73?t=1).

Kandidati, ki morajo poslati priloge k prijavi, jih priložijo elektronsko preko portala Evš. Kontaktni naslov za več informacij glede prilog:

Vpis bo v celoti potekal elektronsko.

Elektronski vpis opravite preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 


VPIS

Za izvedbo vpisa boste potrebovali:

  • izpolnjen elektronski vpisni list, ki ga natisnete in podpišete (sistem VIS),

  • dva podpisana izvoda pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih pri študiju na Alma Mater (oba izvoda pogodbe se natisneta avtomatsko z vpisnim listom),

  • potrdilo o plačilu šolnine (celotne ali 1. obroka šolnine, kot je navedeno v 5. členu pogodbe)

  • potrdilo o plačilu vpisnine (100,00 EUR),

  • novejšo fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm (kot za osebni dokument), ki jo je treba skenirati, shraniti na računalnik in nato naložiti v VIS,

  • morebitne manjkajoče dokumente, ki so bili navedeni v prijavi za vpis.

Podatki o plačilu: Račun/-e za šolnino in vpisnino  boste prejeli na vaš email naslov, ki ste ga navedli na vpisnem listu v roku enega delovnega dne od elektronsko izpolnjenega vpisnega lista. Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navedete SI00 in vpisno številko, ki jo najdete na vpisnem listu. Plačilo prvega obroka šolnine in vpisnine lahko plačate preko istega plačilnega naloga, tako, da seštejete zneske. V kolikor bo plačnik šolnine podjetje, obvezno pri vpisu priložite izjavo plačnika, ki jo najdete na spletni strani Alma Mater (POVEZAVA).

POZOR: Na Alma Mater ni gotovinskega poslovanja, zato se vsa nakazila vršijo preko transakcijskega računa.

PLAČILO ŠOLNINE PO OBROKIH

  • V primeru plačila šolnine v enem obroku, zapade šolnina plačila ob vpisu.

  • V primeru plačila šolnine v dveh obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine pa dne 10. 2..

  • V primeru plačila šolnine v petih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.1., četrti obrok šolnine dne 10.3. in peti obrok šolnine dne 10.5..

  • V primeru plačila šolnine v osmih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.12., četrti obrok šolnine dne 10.1., peti obrok šolnine dne 10.2., šesti obrok šolnine 10.3., sedmi obrok šolnine 10.4. in osmi obrok šolnine dne 10.5..