VPIS ZA OBSTOJEČE ŠTUDENTE

V nadaljevanju smo pripravili podrobnejša navodila za različne možnosti vpisa v višji letnik:

Vpisi v višji letnik bodo potekali od 20. 8. do najkasneje 30. 9. 2018.. Vpis se opravi elektronsko preko VIS-a (https://vis.esmb.si/prijava.htm) z uporabniškim imenom ter geslom. Popolno vpisno dokumentacijo lahko prinesete osebno v referat v Mariboru vsak delovni dan med 10.00-15.00 jo posredujete priporočeno po pošti na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Vpisna dokumentacija zajema:

  • podpisan vpisni list,

  • dva izvoda podpisane pogodbe, ki se natisne iz VIS-a ter

  • potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine. 

Pogoj za vpis v višji letnik so tudi poravnane finančne obveznosti do Alma Mater preteklih let.

Vpisni listi za vpis v višji letnik bodo torej odprti v drugi polovici avgusta. Glede na to, da v avgustu in septembru še potekajo izpitni roki, bomo enkrat tedensko preverjali pogoje za vpis v višji letnik in tako sproti odpirali vpisne liste v VIS-u za tiste, ki jih do septembra niso izpolnili. Vpisne pogoje za vpis v višji letnik za vse študijske programe na Alma Mater lahko najdete tudi na naslednji povezavi.

V kolikor pogojev za vpis v višji letnik ne izpolnite, lahko oddate prošnjo za ponavljanje letnika ali za pogojni vpis (če vam manjka le en pogoj in imate ustrezen razlog za neopravljene obveznosti).

Po končanem tretjem letniku, lahko študenti v referat Alma Mater oddajo elektronsko prošnjo za vpis v absolventski staž preko VIS-a.

V primeru ustreznih dokazil o nezmožnosti sprotnega opravljanja študijskih obveznosti, lahko oddate prošnjo za podaljšanje statusa študenta.

Prošnje za pogojni vpis ter prošnje za podaljšanje statusa študenta obravnava pristojna Komisija za študijske zadeve. Obravnavane bodo le popolne in pravočasno oddane prošnje.

Št. seje Datum seje Rok za oddajo vlog, ki se uvrstijo na sejo
Komisija za zdravstvene programe
83. 30. 8. 2018, četrtek 22. 8. 2018, sreda
84. 27. 9. 2018, četrtek 19. 9. 2018, sreda
Komisija za socialno gerontologijo
15. 23. 8. 2018, četrtek 15. 8. 2018, sreda
16. 20. 9. 2018, četrtek 12. 9. 2018, sreda
Komisija za poslovne programe
5. 31. 8. 2018 10. 8. 2018
6. 28. 9. 2018 7. 9. 2018
Senat ISH
234. 17. 8. 2018 9. 8. 2018
235. 21. 9. 2018 13. 9. 2018

Vlagatelji prošenj bodo sklepe Komisije prejeli po pošti v roku petih (5) delovnih dni od dneva zasedanja Komisije za študijske zadeve. Odločitev Komisije lahko študent vidi v VIS-u že na dan odločanja (pod zavihkom Prošnje). Za dokončno/uradno odločitev se šteje, ko študent prejme sklep. 

Dokazila

K prošnji mora študent priložiti originalna dokazila, v kolikor je to potrebno (npr. izjemni vpis v višji letnik ali podaljšanje študentskega statusa).

Prošnje za ponavljanja letnika ter prošnje za vpis v absolventski staž študent odda v referat Alma Mater, kjer strokovne službe pregledajo ali ima študent pravico do želenega vpisa ter v roku 5 dni ustrezno pripravijo vpisni list.

Obrazci

Predpisani obrazci so objavljeni v VIS-u pod rubriko – Prošnje. Obrazec/prošnjo je potrebno izpolniti računalniško, jo natisniti, lastnoročno podpisati in jo skupaj s pripadajočimi dokazili posredovati priporočeno po pošti na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo prinesejo osebno v referat Alma Mater v času uradnih ur.

Nakazilo

Nakazilo za ECM

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor
Slovenska 17
2000 Maribor

Transakcijski račun: IBAN SI56 03121-1000565129 (SKB d.d.)
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31171234)

Nakazilo za ISH

Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis
Kardeljeva ploščad 1
1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 0201 0001 6348 346 (NLB d.d.)
SWIFT (BIC): LJBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31171234)


Nakazilo za Akademija za ples

Alma Mater Europaea - Akademija za ples
Štihova ulica 7
1000 Ljubljana

Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544   (T)   SKB d.d.      
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31161234)

eVŠ

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor je povezan z informacijskim sistemom eVŠ, preko Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Evidence se vzpostavljajo za več let nazaj, zato vas opozarjamo, da si dobro preberete dokumente, ki jih izpolnjujete. Skrajni rok za vpis v študijskem letu 2017/18 je 30. 9. 2017. Po tem datumu vpis ni več možen zaradi obdelave podatkov v Referatu za študijske in študentske zadeve Alma Mater in prenosa podatkov v eVŠ.

V nadaljevanju posredujemo natančna navodila glede različnih možnosti vpisa v višji letnik. Prosimo, da si navodila natančno preberete in jih dosledno upoštevate.