Vzporedni vpis in vpis diplomantov

AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri vsakem študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol.

Kandidat za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante odda prijavo za vpis prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava. V prijavi kandidat navede en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana preko portala eVŠ do zaključka prijavnega roka.

Rok za prijavo: od 11. julija do 30. septembra 2023

Prijavi za vzporedni vpis kandidati priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda. Diplomanti k svoji prijavi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih.