ATLANTI - ARRS sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij

Trajanje projekta: 1.1.2019 – 31.12.2020

Vodja projekta: dr. Peter Pavel Klasinc

Financer: ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)  

Kratka vsebina projekta:

Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst/Maribor s sedežem v Trstu je preko soizdajatelja AMEU - ECM v letih 2019 in 2020 izdal Mednarodno revijo za sodobno arhivsko terorijo in prakso International review for moder arcival theory and pracitce / Rivista internazionale di teoria e pratica archivistica moderna / ATLANTI.

V reviji 29. št. ATLANTI 2019 (1 in 2) sta bili po sklepu Izvršnega komiteja Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst/Maribor, objavljeni dve temi in sicer: Vprašanja arhivske znanosti in Vpliv družbenih sprememb na arhivsko teorijo in prakso.

Pri obeh temah gre za aktualna vprašanja o arhivski znanosti in družbenih sprememb, ki se odražajo pri uporabi arhivskega gradiva v profesionalnih arhivskih ustanovah, kakor tudi pri ustvarjalcih arhivskega gradiva.

Arhivistika je deklarirana kot samostojna akademska, multidisciplinarna in interdisciplinarna znanost.

Evidentirani so bili različni pogledi na arhivsko znanost ti so povezani z zelo različnimi zgodovinskimi pogledi predvsem na ustvarjalce fondov,ki so bili na različne načine obdelani v času in prostoru.

Pri drugi temi gre za vprašanja vpliva družbenih sprememb na arhivsko teorijo in prakso , glede na primer, zaščite baz podatkov pri katerih v zadnjem času igra posebno vlogo uredba o zaščiti osebnih podatkov, spoštovanju zasebnosti, varovanju občutljivih podatkov ter pravna vprašanja, ki jih moramo nasloniti na elemente sodobne arhivske teorije in prakse in na člene posameznih nacionlanih arhivskih zakonov.

Objavljeni prispevki so namenjeni izdelavi analize teh dveh tem v želji, da se bo izboljšal položaj arhivov v svetu, predvsem v smeri, da se omogoči čim bolj odprt dostop do arhivskega gradiva, pri čemer je treba reševati vprašanja arhivske znanosti v družbenih spremembah pa zasebnosti, avtorskih pravic in pravic kopiranja gradiva ter dolgodobnega vzdrževanja (long term preservation) gradiva, ki je bilo digitalizirano ali je že nastalo v digitalni obliki. 

Mednarodna revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso ATLANTI (29 številka 1 in 2) bo po preteku šestih mesecih na razpolago v digitalni obliki, v digitalni knjižnici NUK in na spletni strani IIAS (www.iias-trieste-maribor.eu) ter na nekaterih spletnih straneh AMEU-ECM.

Spletna stran: www.iias-trieste-maribor.eu

Kontakt: Projekta pisarna AMEU: tel. št.: 059 333 075 ali email: peter.klasinc@guest.arnes.si ali petra.bk@almamater.si