Beyond Sport Through a No Brain, No Gain Project (BRAIN)

Trajanje projekta: 1.11.2022 – 30.10. 2024

Vodja projekta: doc. dr. Luka Šlosar

Projekt sofinanciran s strani programa ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Kratka vsebina projekta:

Uveljavljeni konzorcij projekta BRAIN ima veliko strokovnega znanja na področju telesne vzgoje in fizioterapevtske prakse, ki prispeva k razvoju programa "Obogateno okolje za telesno dejavnost" in s tem povezane izobraževalne tečaje, katerih cilj je vključiti države z nizkimi dohodki v visokokakovostno intervencijo telesne dejavnosti, hkrati pa premagati glavne ovire za udeležbo invalidov pri telesnih dejavnostih.

Projekt BRAIN bo dal smernice za ustvarjanje kognitivno zahtevnih telesnih dejavnosti z razvojem in testiranjem programa vadbe, ki temelji na "obogatenih okoljih", ki so bili priznani kot bistvenega pomena za pripravljenost na opismenjevanje v predšolski dobi in kasnejše akademske dosežke (Shaul & Schwartz, 2014; Oberer et al., 2018).