Projekt MATES

Alma Mater Europaea - ECM je bila leta 2015 povabljena v mednarodni konzorcij za prijavo na razpis Evropske komisije financiranja projektov s področja radikalizacije, terorizma in preprečevanja teh oblik nasilnega ekstremizma, ki se je zaključil septembra 2018.

Psihoanalitični Inštitut za družbene raziskave iz Rima, ki je prijavitelj projekta,  je k izvajanju povabil Katoliško Univerzo iz Porta, Univerzo La Sapienza iz Rima, Neodvisno univerzo iz Barcelone, Univerzo Tartu iz Estonije, ter nemško katoliško izobraževalno organizacijo za migrante CJD iz Hamburga ter tudi Alma Mater Europaea – ECM.

Glavni cilj projekta MATES, ki se zaključuje prihodnji mesec izvaja pa se vse od novembra 2016, je bil izdelati interdisciplinarna učna orodja za de-radikalizacijo mladostnikov in mladih odraslih med 14. – 24. letom starosti. »V projektu smo tako razvili model, ki je namenjen izobraževanju tistim osebam, ki se ukvarjajo z radikaliziranim mladostnikom na poti resocializacije. Tukaj smo se predvsem osredotočili na paznike v zaporih, policiste, socilane delavce, skrbnike v času pogojnih izpustov iz zapora ter relevantnim pripadnikom lokalne skupnosti v kateri živi radikalizirana oseba. Za oblikovanje učinkovitih orodij so morali strokovnjaki z različnih področij (psihologije, forenzike, sodstva, antropologije, državne varnosti in obrambe, izobraževanja, religije) sodelovati na mednarodnem nivoju in s teoretskim in empiričnim pristopom zaznati razloge za radikalizacijo, identificirati trenutno najbolj problematične radikalne skupine, identificirati načine propagande radikalnih idej, rekrutiranja ter financiranja in oblikovati strategije za de-radikalizacijo,« je pojasnil dr. Goran Gumze, raziskovalec in projektni vodja MATES na Alma Mater Europaea – ECM.

Raziskovanje je potekalo s pomočjo analize obstoječe literature, rezultatov že izvedenih projektov s tega področja, obstoječega propagandnega materiala na internetu, kanalov rekrutiranja, pogovori z radikaliziranimi posamezniki v zaporih, intervjuji z migranti. Ker je bilo ugotovljeno, da trenutno največji problem radikalnega nasilja predstavljajo določene Islamske skupine oz. organizacije mladostnikov, ki uporabljajo Islam kot glavno orodje radikalizacije, rekrutiranja in upravičevanja nasilja, smo julija 2017 izvedli snemane intervjuje s tako imenovanimi Disillusioned rekruterji in foreign fighters ISIS-a iz Bosne in Hercegovine. Ta del empirične raziskave smo izvedli raziskovalci Alma Mater Europaea v sodelovanju s snemalno ekipo posrednikom iz Sarajeva. Slednji je dogovoril sestanke in privolitev za snemanje intervjujev. Posneti intervjuji so predstavljali enega glavnih virov informacij za oblikovanje strategij de-radikalizacije. Nekatere informacije so bile sicer pričakovane, a smo na podlagi teh in preteklih izkušenj iz sorodnih projektov ugotovili, da bo de-radikalizacije težavna in draga, če ne celo nemogoča. Za zagotovitev varnosti v Evropi bo potrebno vlagati v preprečevanje radikalizacije, zagotavljanje varnosti in onemogočanje kanalov propagande in rekrutiranja ter ustvarjanje razmer za uspešno sobivanje, sprejemanje in zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela.«

DOKUMENTI

- Etična pravila
- Propaganda in kontrapropaganda z etičnimi načeli
Propaganda in kontrapropaganda
Strategija deradikalizacije
- Brošura
- Torba
- Nacionalno poročilo
- Smernice za usposabljanje za pravosodnega izvršilnega osebja


INTERVJUJI IN FOKUSNE SKUPINE

Intervju 1


Intervju 2


Diseminacijski dogodek MATES