FROOMCARE

Trajanje projekta: 1.1.2021 – 31.12.2021

Vodja: doc. dr. Tine Kovačič

Vodilni partner projekta: Medicosport, Grega Nahtigal s.p., AMEU-ECM partner projekta

Projekt sofinanciran s strani programa: EIT Health InnoStars RIS innovation

Projekt FroomCare ponuja digitalne rešitve na področju zdravja in fizioterapije. Izdelke in programe projekta uporabljajo tako pacienti kot izvajalci storitev pri fizioterapiji in rehabilitaciji. Projekt je sofinanciran s strani programa EIT Health InnoStars RIS innovation. AMEU-ECM je partner projekta v katerem je vodja doc. dr. Kovačič je zadolžen za akademsko, znanstveno in raziskovalno podporo pri projektu, in sicer pri testiranju produkta FroomCare znotraj institucije AMEU-ECM, ter vključitev v aktivnosti projekta FroomCare za dodiplomske in podiplomske študente AMEU-ECM.

Spletna stran projekta: https://froomcarepro.com/