ITprevent

Trajanje projekta: 1.3.2020 – 31.7.2020

Vodja projekta: dr. Uroš Marušič

Financer: Po kreativni poti do znanja (PKP), Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Kratka vsebina projekta:

Demografska piramida Slovenije izkazuje trend staranja prebivalstva, s čimer se veča število s starostjo povezanih diagnoz, med katerimi prevladujejo degenerativne obrabe in lokomotorne disfunkcije, v porastu pa je tudi kognitivna disfunkcija z demenco. S celostnim interdisciplinarnim pristopom, kjer je v jedru rehabilitacijskega tima starostnik in njegovi sorodniki, projekt v povezavi z Mednarodnim inštitutom za aplikativno gerontologijo nadgrajuje predhodna znanja pridobljena s strani zelo uspešnega projekta PKP. Projekt je s pomočjo interdisciplinarne ekipe (kineziolog, psiholog, fizioterapevt, socialni pedagog/delavec in zdravnik) preučil vpliv IT-tehnologij za potrebe zakasnitve ali ublažitve pojava demence med starejšimi odraslimi osebami.

V projektu ITprevent so bile sprva predvidene aktivnosti v domovih starejših občanov. Zaradi izrednih razmer (COVID-19) se je večina aktivnosti preselila online kjer so študentje sledili postopku: pregled najnovejših znanstvenih ugotovitev; usvojitev merjenja z najrazličnejšo opremo na področju kognitivnih in gibalnih sposobnosti; priprava fizičnih in online kognitivno-gibalnih vadb; testiranja in povratna informacija testirancem. Vključeni študentje so se naučili delovati samostojno ter sodelovati v multidisciplinarnem timu. Na razvoj praktičnega znanja in kompetenc študentov je vplivalo neposredno delo s starejšimi osebami iz prikrajšanih skupin (tudi prek online platform), izvajanje specifičnih intervencij (gibalno-kognitivna vadba) in individualno svetovanje oz. podajanje povratne informacije udeležencem projekta.

Študentje so samostojni pri dizajniranju vadbe za starejšo populacijo. Razumejo kardiovaskularne in možganske odzive med specifičnimi gibanji na podlagi katerih predpišejo ustrezno vadbo (glede na ciljno skupino: zdravi starostniki, diabetiki, osebe s povišanim krvnim tlakom…). Sposobni so izvajati gibalno-kognitivne intervencije v živo (posamično in skupinsko) ali prek online aplikacij.  Rezultati projekta se kažejo še po uradnem zaključku prek uporabe znanj in orodij za potrebe gibalno-kognitivne vadbe tudi na daljavo.

Kontakt: Projekta pisarna AMEU: tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.inkret@almamater.si ali petra.bk@almamater.si