Programska skupina raziskave kulturnih formacij

Trajanje programa:: 2019 - 2024

Vodja programa: dr. Jurij Toplak

Financer: ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)  

Kratka vsebina projekta:

Osrednji cilj programa je interdisciplinarno raziskovanje kulturnih formacij, vezanih na umetnost, medije in politiko, s težnjo k orisu sodobnosti v razmerah posttranzicije. Pojem kulturna formacija širše pomeni notranje povezano celoto družbenih razmerij, temelječo na določenem produkcijskem načinu, ožje pa konkretno povezanost nekega skupka kulturnih praks, ki ima prepoznavne značilnosti in ki je obravnavan tako v svojih notranjih razmerjih kot v razmerju do širše družbene formacije in drugih družbenih formacij. Raziskave kulturnih formacij je program, ki omogoča raziskovalcem, ki izhajamo iz različnih znanstvenih področij, interdisciplinarno pristopati k raziskavam kulturnih formacij: primerjalno (primerjava različnih formacij) ali relacijsko (npr. v razmerju do družbenega konteksta), in sicer sinhrono (v istem času) ali diahrono (skozi čas). V šestletnem obdobju smo program zasnovali v veliki meri z navezavo na aktualno družbeno stanje, zato je osrednja pozornost usmerjena v raziskovanje umetnosti, medijev in politične kulture v posttranzicijskih razmerah.

Raziskovalni program izvaja AMEU – ISH kot nosilec ter kot izvajalca Inštitut za civilizacijo in kulturo (ICK) in programska skupina Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, slednja od 1.1. 2019 dalje.

 

Kontakt: Projekta pisarna AMEU: tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.inkret@almamater.si ali petra.bk@almamater.si