Znanstvene monografije: Application of Social Gerontology

Trajanje projekta: 1.1.2020 – 31.12.2020

Vodja projekta: dr. Jana Goriup in dr. Goran Gumze

Financer: ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)  

Kratka vsebina projekta:

Pričujoča znanstvena monografija  obravnava procese staranja in starosti, zdravja in bolezni v zadnjem obdobju človekovega življenja, a hkrati tudi vsebine in poti aktivnega in produktivnega staranja z več vidikov in tako na imanenten način aktualizira vprašanja naraščajočega pomena zavedanja in udejanjanja pomena starosti in zdravja v postmoderni družbi ter aktivnega, produktivnega, delovnega in zdravega načina življenja in boja zoper bolezen v luči trajnostnega razvoja starejših.

Avtorji, ki obravnavajo zadana področja življenja starejših, se zavedajo pomena potrebnega sodelovanja in medgeneracijskega, delovnega in življenjskega prepletanja med starejšo generacijo in drugimi generacijami, svojci, zdravstvenimi delavci, pa tudi širšim socialnim okoljem. V luči potrebne medgeneracijskega sodelovanja so obravnavali občutljivo tematiko intersubjektivnega sveta, vsak s svojega zornega kota, a hkrati  z poglobljeno analizo zasebnega in javnega v življenju starejših. Zavedajo  se namreč, da za skupni svet soljudi, ki ga s svojimi dejanji, interpretacijami in refleksijami gradimo ter reproduciramo mi – ljudje, ni dovolj obravnava problema zgolj na deklarativni ravni, ampak tudi s poglobljenim raziskovanjem tako subtilne problematike kot populacija starejših v vsej njihovi razsežnosti to je.

Odnosi med številnimi dejavniki v soočanju s starejšimi in mlajšimi generacijami pletejo niti, pri čemer je iskanje dobrega imperativ avtorjev vsega njihovega delovanja.  Sledili so namreč cilju nenehnih prizadevanj, da bi ljudi opremili z znanjem o staranju, starosti in vrednotah, ki jim bodo v življenju pomagale premagovati številna, vse bolj kompleksna vprašanja in izzive v nenehnem soočanju s problematiko  staranja in življenja starejših. V svojih raziskovanjih, razmišljanjih in prezentacijah so  predstavili različna spoznanja, kako doseči skupni cilj – biti star, še vedno aktiven in družbeno koristen, predvsem pa (čim dlje) zdrav in tudi (kakovostno) živ čim dlje. Skupna ugotovitev pričujoče znanstvene monografije tako izpostavlja, da je v sodobni družbi še kako pomembno, da vsi udeleženci procesa staranja, ki neminovno zadene vse ljudi, sodelujejo in praktično soustvarjajo proces medgeneracijskega sožitja, učenja in usposabljanja za zdrav trajnostni razvoj, ki je globalni cilj razvoja sodobnih družb postmoderne, ki pa se evidentno in intenzivno starajo. Ocenjujemo, da je ravno to sporočilo pričujočega dela osrednje vodilo, kot spiritus agens.

Kontakt: Projekta pisarna AMEU: tel. št.: 059 333 075 ali email: jana.goriup@guest.um.si ali petra.bk@almamater.si