Keep Young and Fit

Vodja projekta: dr. Matej Mertik

Trajanje projekta: 1.1.2024 – 31.12.2025

Prijavitelj projekta TV AS - PRAK d.o.o., AMEU-ECM partner projekta

Projekt financiran s strani program: Interreg SI-HU

Kratka vsebina projekta:

Projekt odgovarja na izzive vse slabšega zdravstvenega stanja prebivalcev z obeh strani meje. Glavni cilj projekta je nadgradnje obstoječega sistema programov za krepitev zdravja s fokusom na mladih v smislu povečane učinkovitosti le tega. Partnerji projekta bodo z implementacijo rezultatov in kazalnikov projekta vzpostavili trajno medinstitucionalno sodelovanje na področju preventive in ozaveščanja zdravstvenega varstva ter izboljšali učinkovitost organizacij na področju zdravstvene preventive.